http://www.et1.ecom.net.pl/

Jest to kontynuacja cyklu "Poszukiwanie dróg wyjścia". Podobnie, jak w cz.1 fotografie wykonałem aparatem Holga, który idealnie pasuje do mojej koncepcji zdjęć. Wszelkie niedoskonałości odbrazu, jaki powstaje z Holgi, otwierają wyobraźnię oglądającego, wprowadzając do labiryntu dróg i poszukiwania wyjścia, tego fizycznego i myślowego. Każdy z nas stoi przed dylematem "drogi wyjścia". Ten problem obrazują moje zdjęcia. C.d.n....

Zapraszam na następną stronę http://www.et2.ecom.net.pl .

Et1Et1Et1Et1
Et1Et1Et1Et1
Et1Et1Et1Et1