http://www.et1.ecom.net.pl/
Nowy cykl konceptualny pod pełnym tytułem "Poszukiwanie dróg wyjścia" obrazuje moje idee, wizję świata i relację do otaczającej rzeczywistości wyrażone przy pomocy medium fotograficznego. Ciąg dalszy nastapi ...
Et1Et1Et1Et1
Et1Et1Et1Et1
Et1Et1Et1Et1
Et1Et1Et1Et1
Et1Et1